Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Epidemiologia

Mapy występowania  raka jamy ustnej, opracowane  na podstawie danych  z Krajowego Rejestru Nowotworów, pokazujące ilość zachorowań na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach. Mapy pokazują zmiany w okresie pięcioletnim.

Pod uwagę wzięto nowotwory złośliwe C00 – C06:

C00 – nowotwory złośliwe wargi

C01 – nowotwór złośliwy nasady języka

C02 - nowotwór złośliwy innych, nieokreślonych części języka

C03 – nowotwór złośliwy dziąsła

C04 – nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

C05 – nowotwór złośliwy podniebienia

C06 – nowotwór złośliwy innych, nieokreślonych części jamy ustnej

Są to te nowotwory, które na pewno mają szanse zauważyć lekarze stomatolodzy. Mapy opracowano dla lat  2013 i 2018, osobno dla kobiet i dla mężczyzn (w tej ostatniej grupie zachorowalność, na razie, jest większa).

Rys.1
Liczba zachorowań na raka jamy ustnej na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach
2013 r. i 2018 r. wg danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

Mężczyźni 2013                                                                               Mężczyźni 2018

 

 

Rys.2

Liczba zachorowań na raka jamy ustnej na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach
2013 r. i 2018 r. wg danych Krajowego Rejestru Nowotworów.  

Kobiety 2013 r.

Kobiety 2018 r.